KONTAKT

Novatel Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń

Tel. +48 32 201 17 04
E-mail: novatel@novatel.pl


Biuro czynne:
pon - pt: 8:00 - 16:00

Wypożyczanie zestawów i tymczasowe instalacje pętli indukcyjnych

Wypożyczanie zestawów i tymczasowe instalacje pętli indukcyjnych

Karta katalogowa


Staranne przygotowywanie i wykonywanie instalacji w celu spełnienia normy EN 60118-4 (*)


Oferujemy obsługę (nadzór) instalacji w trakcie organizowanej imprezy


Bardziej ekonomiczne rozwiązanie na pojedyncze imprezy w stosunku do instalacji stacjonarnych


Jedyne rozsądne rozwiązanie w przypadku wielu imprez (debat) w różnych miejscach (hotelach).

Systemy pętli indukcyjnych instalowane na czas organizowanej imprezy (debaty) są często jedynym profesjonalnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania dla dużej liczby uczestników słabosłyszących w trakcie pojedynczego wydarzenia. Tylko pętle indukcyjne zainstalowane na dużej powierzchni nie mają zasadniczo ograniczeń co do liczby osób korzystających z tego typu dostosowania wyposażonych w aparaty słuchowe, zapewniając jednocześnie odpowiednią wygodę i jakość.

Instalacje tymczasowe Novatel wyróżniają się starannością wykonania oraz w zdecydowanej większości spełnieniem rygorystycznych wymagań normy EN 60118-4*, mimo braku możliwości przeprowadzenia pomiarów i zaprojektowania układu odpowiednio wcześniej. Jest to możliwe dzięki temu, że pracownicy Novatel w trakcie instalacji mają zazwyczaj do dyspozycji kilka wzmacniaczy pętli oraz różne akcesoria np. płaską taśmę miedzianą do wykonania bardziej skomplikowanych instalacji. Dzięki temu klient ma również pewność, że pojedyncza nieoczekiwana usterka nie powinna spowodować zakłóceń w przeprowadzeniu imprezy. Ponadto do montażu i zabezpieczania przewodu stosowana jest specjalna taśma z piktogramem pętli indukcyjnej, która stanowi jednocześnie dobre oznakowanie obszaru dla osób słabosłyszących. Do wyboru jest także wiele piktogramów do naklejenia lub zamocowania w widocznym miejscu w celu poinformowania uczestników wydarzenia o dostosowaniu dla osób słabosłyszących.

Alternatywnym rozwiązaniem dla systemów pętli indukcyjnych jest zastosowanie systemu FM i wyposażenie zainteresowanych uczestników imprezy w przenośne odbiorniki kieszonkowe ze słuchawkami lub z małymi pętlami indukcyjnymi zawieszanymi na szyję. Więcej szczegółów nt. tego typu rozwiązań można znaleźć w dziale "PODOBNE".

Zaleca się, aby pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących montowane tymczasowo były zaprojektowane, zainstalowane i wyregulowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników dysponujących odpowiednim profesjonalnym certyfikowanym sprzętem pomiarowym. Tymczasowe instalacje pętli indukcyjnych często są zintegrowane z systemami nagłośnienia lub mikrofonów. Ze względu na możliwość występowania różnego typu źródeł sygnału audio, techniczne aspekty podłączenia np. do nagłośnienia sali należy uzgadniać z Novatel oraz obsługą obiektu.

Novatel świadczy usługi w zakresie projektowania i instalacji tymczasowych systemów pętli indukcyjnych. Oprócz listy instalacji referencyjnych stacjonarnych posiadamy także referencje z instalacji tymczasowych na czas debat z udziałem osób słabosłyszących organizowanych w kilku miastach wojewódzkich.

(*) - spełnienie normy EN 60118-4 jest silnie uzależnione od warunków instalacji (konstrukcji obiektu i zakłóceń elektromagnetycznych) i nie może być gwarantowane przez instalatora przy instalacjach tymczasowych tj. przy braku możliwości realizacji wcześniejszych pomiarów i projektu.

W celu uzyskania wyceny tymczasowej instalacji pętli indukcyjnej dla wielu słuchaczy należy do Novatel przesłać następujące informacje na temat:

a) przybliżonych wymiarów (lub przynajmniej powierzchni) obszaru, który miałby zostać objęty zasięgiem pętli indukcyjnej

b) informacji, czy w pobliżu w/w obszaru mogą znajdować się inne pętle indukcyjne, które będą działały niezależnie tzn. przesyłały inny sygnał i będą włączone w czasie planowanej imprezy (jeżeli tak, to w jakiej odległości są od w/w obszaru)

c) potwierdzenie możliwości montażu przewodu pętli na posadzce oraz zabezpieczenia przewodu taśmą samoprzylepną

d) przybliżonej lokalizacji obiektu ze względu na dojazd i ewentualny pobyt oraz czasu trwania organizowanego wydarzenia

e) istotnych konstrukcji metalowych zlokalizowanych w obszarze odsłuchu (czy obiekt jest nowy, wybudowany kilkadziesiąt lat temu czy np. zabytkowy)

f) innych systemów zainstalowanych w pomieszczeniu lub instalowanych jednocześnie z pętlą na czas organizowanej imprezy (ogólna informacja)

g) źródła sygnału audio (czy w sali istnieje system nagłośnienia, czy trzeba przewidzieć mikrofon. Jeżeli mikrofon, to jaki? (na gęsiej szyjce na biurko czy system mikrofonu bezprzewodowego)

Organizator wydarzenia (zamawiający tymczasową instalację) odpowiada za doprowadzenie wymaganego sygnału audio do pętli indukcyjnej m.in. poprzez wymaganie zapewnienia odpowiedniej obsługi technicznej przez pracownika obiektu (hotelu).

Więcej informacji nt. warunków realizacji usług można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: