KONTAKT

Novatel Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń

Tel. +48 32 201 17 04
E-mail: novatel@novatel.pl


Biuro czynne:
pon - pt: 8:00 - 16:00

LONE WORKER - samotny pracownik

Powodem, który przyczynił się do powstania niniejszego rozwiązania była potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym swoje prace samotnie, często w niebezpiecznych warunkach. Wynikiem naszych prac nad rozwiązaniem problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zwiększenia wydajności pracowników jest Lone Worker System. Program ten, wraz z odpowiednią infrastrukturą sprzętową, zapewnia możliwość ciągłego nadzoru oraz łączności pracowników z dyspozytorem, informując niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach oraz o ich lokalizacji na danym obiekcie.

Bezpieczeństwo pracowników

Radiotelefony, oprócz funkcji typowych dla nich, umożliwiają także wykrycie niepożądanych zdarzeń, o których informacja jest niezbędna, a które nie mogą zostać łatwo wykryte za pomocą powszechnie dostępnych rozwiązań.

Mowa tutaj przede wszystkim o zdarzeniach takich jak upadek lub utrata przytomności przez pracownika, które uniemożliwiają mu naciśnięcie przycisku alarmowego.

Dzięki naszym rozwiązaniom, reakcja na tego oraz różnego innego rodzaju zdarzenia może być szybsza i bardziej niezawodna.

Komunikacja i kontrola

Połączenie funkcjonalności interkomów z technologią łączności radiowej DMR oraz z programem wizualizacji umożliwia sprawną oraz niezawodną komunikację w sytuacjach krytycznych. Ponadto system umożliwia szybsze rozpoczęcie poszukiwań osoby wywołującej alarm, reprezentując wizualnie ostatnią znaną lokalizację pracownika, co umożliwia tym samym szybkie podjęcie pomocy poszkodowanemu poprzez znaczące zawężenie obszaru poszukiwań.

Interkomy mogą być zintegrowane z systemem nagłośnienia na zakładzie, umożliwiając poinformowanie części lub całego zakładu o niebezpiecznej sytuacji.

Dokumentacja

PABLO - System bezpieczeństwa pracowników