Interaktywne punkty zborne

Punkt zborny - interaktywny

Interaktywny punk zborny jest uzupełnieniem systemu ewakuacji zakładów lub innych obiektów użyteczności publicznej na wypadek pożaru lub innych zagrożeń.

Zabudowany w miejscu punktu zbornego pozwala między innymi na komunikację głosową z centralnym lub lokalnym punktem kierowania ewakuacją, sterowanie lampą sygnalizacyjno-dźwiękową, wysyłanie komunikatów słownych przez zewnętrzne głośniki oraz wstępne zliczanie osób znajdujących się w punkcie. Dodatkowo można go wyposażyć w kamerę nadzorującą oraz pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Całość można połączyć z istniejącym systemem łączności i zasilania.


Punkt zborny - interaktywny