Interkom inspicjenta

System interkomowy inspicjenta przeznaczony jest do zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji na potrzeby prób i spektakli w teatrach, filharmoniach, salach koncertowych. Inspicjent musi mieć możliwość szybkiego skomunikowania się z kluczowym personelem biorącym udział w przedstawieniu takim jak reżyser, operator dźwięku, operator światła, aktorzy, a nawet technicy. Inspicjent musi mieć możliwość nadawania komunikatów na scenę w trakcie przeprowadzanych prób, czy przesyłanie odsłuchu akcji scenicznej do osób znajdujących się w garderobach. Bardzo ważną funkcją jest sterowanie dzwonkami antraktowymi w foyer i transparentami "CISZA" znajdującymi się nad wejściami na widownie, czy w pobliże sceny, a także możliwość komunikacji z aktorami biorącymi udział w przedstawieniu za pomocą systemu Sygnalizacji Akcji Scenicznej z potwierdzeniem. Powinna być również zapewniona komunikacja z personelem mobilnym za pomocą interkomów bezprzewodowych DECT.

Schemat systemu interkomowego inspicjenta

System interkomowy inspicjenta składa się z następujących modułów:

  • Pulpit inspicjenta
  • Interkomy reżysera, operatorów dźwięku i światła, techników
  • Interkomy w garderobach
  • Interkomy bezprzewodowe DECT
  • Moduł odsłuchu ze sceny scenicznej
  • Moduł nadawanie komunikatów głosowych na scenę
  • Moduł odtwarzania nagranych komunikatów głosowych
  • System Sygnalizacji Akcji Scenicznej z potwierdzeniem
  • Sterowanie transparentami CISZA
  • Sterowanie dzwonkami antraktowymi