KONTAKT

Novatel Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń

Tel. +48 32 201 17 04
E-mail: novatel@novatel.pl


Biuro czynne:
pon - pt: 8:00 - 16:00

Projektowanie instalacji pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących

Projektowanie i Instalacja Pętli Indukcyjnych spełniających wymagania normy EN 60118-4

Karta katalogowa


Wykonywanie instalacji zgodnie z normą EN 60118-4 (aktualna polska norma PN EN 60118-4:2015)


Dostosowywanie układu okablowania do rozmiarów, kształtu i nachylenia obszaru odsłuchu


Systemy stacjonarne nie wymagają stałej obsługi personelu


Możliwość podłączenia istniejącego lub nowego systemu nagłośnienia lub systemu mikrofonów


Wyższy poziom estetyki instalacji stacjonarnych (w porównaniu do przenośnych i tymczasowych)

Instalacje montowane na stałe (stacjonarne) mają zdecydowaną przewagę nad rozwiązaniami przenośnymi i instalacjami tymczasowymi. Spełniają rygorystyczne wymagania normy, umożliwiają dokładniejsze pokrycie obszaru dla słuchaczy, przeważnie nie wymagają żadnej dodatkowej obsługi ze strony personelu obiektu, często są zintegrowane z systemami nagłośnienia i mikrofonów, a ponadto w minimalnym stopniu ingerują w wygląd pomieszczenia.

W miejscach gdzie dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest wymagane, a montaż pętli na stałe jest możliwy (np. przy okazji prac remontowych lub pod wykładziną itp.) należy rozważać tego typu rozwiązania w pierwszej kolejności. Alternatywne systemy z pętlami indukcyjnymi można stosować jedynie po wykluczeniu możliwości instalacji stacjonarnej.

Pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących montowane na stałe powinny zostać starannie zaprojektowane, zainstalowane i wyregulowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników dysponujących odpowiednim profesjonalnym certyfikowanym sprzętem pomiarowym.

Novatel świadczy usługi w zakresie projektowania i instalacji profesjonalnych systemów pętli indukcyjnych. Lista instalacji referencyjnych obejmuje hale widowiskowo-sportowe, uczelnie wyższe, lotniska, dworce kolejowe, kościoły i muzea w całej Polsce a także za granicą.

W celu uzyskania wyceny szacunkowej projektu lub całej instalacji pętli indukcyjnych dla wielu słuchaczy należy do Novatel przesłać następujące informacje na temat:

a) wymiarów pomieszczeń (jeżeli możliwy montaż na suficie to także wysokości) oraz wskazania obszarów dla słuchaczy np. na rysunkach lub w plikach DWG

b) wzajemnej lokalizacji pomieszczeń z pętlami indukcyjnymi (w jakiej odległości są od siebie)

c) możliwości montażu przewodu pętli tzn. pod posadzką, na posadzce, na ścianie, na suficie (czy na salach przeprowadzane są aktualnie jakieś prace remontowe)

d) chociaż przybliżonej lokalizacji obiektu ze względu na dojazd i ewentualny pobyt

e) istotnych konstrukcji metalowych zlokalizowanych w obszarze odsłuchu (czy obiekt jest nowy, wybudowany kilkadziesiąt lat temu czy np. zabytkowy)

f) zakłóceń wywołanych przez inne instalacje (elektryczne, audiowizualne itp.) (lub przynajmniej ogólnej informacji nt. innych systemów zainstalowanych w pomieszczeniu)

g) źródła sygnału audio (czy w sali istnieje system nagłośnienia, czy trzeba przewidzieć mikrofon. Jeżeli mikrofon, to jaki? (na gęsiej szyjce na biurko czy system mikrofonu bezprzewodowego)

Więcej informacji nt. warunków realizacji usług można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: