Profesjonalny Miernik Natężenia Pola FSM

Karta katalogowa


Niezbędne wyposażenie instalatora do kalibracji pętli wg normy EN 60118-4 (PN EN 60118-4:2015)


Wyjście słuchawkowe w celu odsłuchu sygnału


Łatwa obsługa


Regulacja głośności odbieranego sygnału pętli


Lekka konstrukcja

Miernik stanowi podstawowe wyposażenie każdego instalatora pętli indukcyjnych.

Certyfikowane urządzenie pomiarowe jest niezbędne do:
- przeprowadzenia pomiarów szumu elektromagnetycznego występującego w pomieszczeniach, w których klient (inwestor) zamierza zainstalować pętlę indukcyjną przeznaczoną dla wielu słuchaczy;
- wykonania pomiarów testowych pętli indukcyjnych w trakcie wizji lokalnych na obiekcie, przed zaprojektowaniem właściwego rozwiązania;
- regulacji (kalibracji) systemów pętli indukcyjnych do wymagań normy EN 60118-4 (aktualny polski odpowiednik: PN EN 60118-4:2015)
- stanowi jedyną wiarygodną podstawę sporządzenia protokołu pomiarów (certyfikatu) potwierdzającego, że system pętli działa zgodnie z w/w normą

Dostępne są słuchawki nagłowne - Nr artykułu: 230903

Więcej informacji nt. produktu można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: