TFIX-3


AlphaCom / Pulse / SIP


IEC EX Intercom


ATEX


IP over 2-wire


IP 66


Przemysłowy


10 W


Dźwięk HD


Open Duplex


Aktywna redukcja hałasu


Automatyczna regulacja głośności


Automatyczna regulacja wzmocnienia


Detekcja dźwięku


Certyfikat NEC


Certyfikat CISCO


Certyfikat Avaya

• Interkom VoIP dla obszarów zagrożonych wybuchem, Dyrektywa 94/9/WE.
• Złącze Ethernet z interfejsem 2 żyłowym (Flowire - IP over 2-wire)
• Funkcjonalność DIP do pracy z serwerami dźwięku AlphaCom.
• Funkcjonalność SIP/VoIP do użytku w zewnêtrznych systemach.
• Odporny na warunki pogodowe , wodê i kurz - stopień ochrony IP64
• Monitorowanie i autodiagnostyka niezbędnych funkcjonalności
• Dobrze widoczne wskaŸniki stanu na panelu przednim