Flowire - konwerter Ethernet FCDC1

• Przesyłanie sygnału ethernet i zasilania po 1 parze przewodu
• Do 10 modułów Flowire może zostać podłączonych do jednej 2 żyłowej sieci
• Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury - znaczna redukcja kosztów instalacji
• Konwerter Flowire współpracuje z dowolnym urządzeniem ethernetowym (nie tylko z urządzeniami STENTOFON)