Taśma ostrzegawcza z piktogramem pętli indukcyjnej


Taśma jednocześnie dobrze mocuje i zabezpiecza przewód przed przypadkowym uszkodzeniem.


Praktyczne oznakowanie pętli tymczasowych (piktogram informuje uczestników konferencji/imprezy o wchodzeniu w obszar zasięgu pętli indukcyjnej). Tym samym norma, nakładająca obowiązek odpowiedniego oznaczenia obszaru dostosowanego do potrzeb osób słabosłyszących, jest spełniona.

Taśma przeznaczona do oznaczania stacjonarnych instalacji pętli indukcyjnych realizowanych pod wykładziną lub na ścianach bocznych np. nad cokołem, a także powszechnie stosowana do tymczasowego montażu i zabezpieczenia przewodu na czas debat, konferencji itp.

Szczególnie przydatna ze względu na odpowiednie oznakowanie okablowania a tym samym także obszaru działania systemów dla osób słabosłyszących z aparatami słuchowymi. Właściwe oznakowanie zapobiega także nieświadomemu uszkodzeniu przewodów pętli np. w trakcie prowadzenia prac remontowych itp.

Dostępne są również naklejki z piktogramem pętli przeznaczone do oznaczenia pętli indukcyjnych np. przy wejściach itp.

Etykiety z logo Univox:
Etykieta samoprzylepna z piktogramem pętli indukcyjnej, o wym. 80x73mm - nr artykułu: 285023
Etykieta samoprzylepna z piktogramem pętli indukcyjnej, o wym. 125x114mm - nr artykułu: 285021

Etykiety z informacją dla osoby słabosłyszącej:
Etykieta samoprzylepna z piktogramem pętli indukcyjnej, o wym. 90x110mm
Powyższa etykieta dostępna jest w dwóch wersjach:
- zewnętrznej (naklejana na szybę od strony klienta) lub
- wewnętrznej (naklejana od strony personelu).

Więcej informacji nt. produktu można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: